Den grønne omstilling

  • EW-Lofttrapper har en mission om hele tiden at udvikle vores virksomhed, det være sig både måden at lave tingene / opgaverne på og også indenfor de grønne tiltag, hvor vi løbende vil forbedre os i en mere klimavenlig retning.
  • Nedbringe elforbruget i virksomheden ved bl.a. at skifte alt belysning til LED lyskilder inden 2027. & Afklare mulighed for investering i solceller på egen matrikel inden 2026.
  • Vi anvender i dag genbrugspap som emballage og mindske brugen af skadelige materialer, som f.eks. plast til emballage.
  • Vi producerer på vores fabrik i Esbjerg (DK), alle vores produkter fra råtræ til færdige produkter. Hvilket yderligere reducerer vores CO2-aftryk, sammenlignet med importerede produkter med langdistancetransport fra lavtløns lande. Dermed understøtter vi også lokale industrier.
  • Spildet fra vores produktion genanvender vi selv til opvarmning af vores fabrik.
  • Derudover lægger EW-Lofttrapper stor vægt på kvaliteten og holdbarheden af deres produkter. De tester løbende deres lofttrapper for faktorer som isolering (U-værdi) og lufttæthed på Teknologisk Institut for at leve op til de høje standarder, som bygningsreglementet kræver. Denne strenge test sikrer, at deres produkter er energieffektive og hjælper med at reducere varmetabet i boliger.
  • Klimapartner aftale med Esbjerg Kommune.


Klimapartnerskab mellem EW-Lofttrapper og Esbjerg Kommune

EW-Lofttrapper har indgået et klimapartnerskab med Esbjerg Kommune. Dette partnerskab er en del af en bredere indsats for at fremme bæredygtigheden og reducere klimaaftrykket i både produktion og forbrug af byggematerialer. Gennem samarbejdet med Esbjerg Kommune bidrager EW-Lofttrapper til kommunens ambitiøse klima og miljømål, om at blive CO2-neutral inden 2030.

EW-Lofttrapper arbejder på at reducere vores CO2-udledning, ved bl.a. reducere energiforbruget og indføre grønnere produktionsmetoder. Partnerskabet har til formål at hjælpe EW-Lofttrapper med at reducere deres klimaaftryk på forskellige måder, såsom at beregne vores CO2-udledning og sætte mål for reduktion, med årlige CO2 regnskaber, som beregnes i Klimakompasset.

CO2 regnskabet i klimakompasset har gjort os klogere på vores klimaaftryk, og det danner grundlaget for vores arbejde med at reducere vores klimabelastning.

EW-Lofttrapper’s produkter er designet med focus på energieffektivitet, herunder en lavt u-værdi og god tæthed, hvilket hjælper med at reducere energiforbruget i bygninger, hvor de installeres.

EW-Lofttrapper er FSC®-godkendt

EW-Lofttrapper kendt for at have fokus på bæredygtighed og vi anvender derfor FSC®-certificeret træ til vores produkter, herunder lofttrapper, skunklemme og hemsestiger. Produkter, der er FSC®-certificerede, opfylder kravene til bæredygtigt skovbrug, der tager hensyn til miljømæssige, sociale og økonomiske aspekter i skovdriften. Når EW-Lofttrapper er FSC®-certificeret, betyder det, at vores produkter kommer fra skove, der er blevet forvaltet på en miljøvenlig og socialt ansvarlig måde.

Det betyder blandt andet:

  • At der i skovdriften tages hensyn til biodiversitet og økosystemer.
  • At arbejdsvilkår for skovarbejderne er retfærdige og sikre.
  • At lokalsamfund og oprindelige folk respekteres og inddrages i beslutningsprocesserne omkring skovdriften.

Certificeringen giver forbrugerne sikkerhed for, at der er taget de rette hensyn i skovdriften. Når du vælger et produkt fra EW-Lofttrapper med FSC®-certificering, bidrager du til bæredygtig skovdrift. Det er et ansvarligt valg for både hjem og planeten.